MATS MONTELIN

Utvecklare & Grafisk designer


Bakgrund

Min karriär började inom sjukvården där jag arbetade som sjukvårdare. I denna roll lärde jag mig vikten av noggrannhet, ansvar och att sätta människor i första rummet. Jag utvecklade starka kommunikationsfärdigheter och förmågan att snabbt anpassa mig till förändrade situationer. Dessa erfarenheter har format min arbetsmoral och gett mig en grundläggande förståelse för vikten av användarcentrerad design och integritet, något som jag alltid tillämpar i mitt arbete som utvecklare.

Möbeldesign

Efter min tid i sjukvården följde jag min passion för design och studerade möbeldesign. Jag designade och producerade möbler som inte bara var estetiskt tilltalande utan också funktionella. Detta arbete krävde kreativitet, noggrannhet och ett öga för detaljer – färdigheter som är direkt överförbara till att skapa intuitiva och visuellt tilltalande användargränssnitt i mjukvaruutveckling.

Grafisk design

Mitt intresse för estetik och formgivning ledde mig till en karriär inom grafisk design, Här fick jag möjligheten att utveckla min känsla för färg, form och typografi samt att förstå vikten av branding och visuell kommunikation. Jag lärde mig att balansera kreativitet med kundernas behov och att leverera projekt inom strikta tidsramar. Min erfarenhet inom grafisk design har stärkt min förmåga att skapa användarvänliga och visuellt tilltalande digitala produkter.

Jag trivs med att lösa komplexa problem och förbättra användarupplevelsen genom kod.